Baza wiedzy

Deratyzacja

Deratyzacja jest to zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10.000 (...)

Dezynfekcja

Dezynfekcja czyli odkażanie jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, riketsji i wirusów). Zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, które prowadzą głównie do usunięcia drobnoustrojów z powierzchni poddanych tym zabiegom. Jednocześnie dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających. Dezynfekcję dzieli się na: zapobiegawczą bieżącą końcową Dezynfekcję zapobiegawczą (profilaktyczną) przeprowadza się co pewien okres w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w danym zakładzie. Natomiast dezynfekcję bieżącą wykonuje się w ognisku choroby zakaźnej, a końcową po jej wygaśnięciu. Dezynfekcję przeprowadza się w zależności (...)

Dezynsekcja

Dezynsekcją nazywamy zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych będących szkodnikami żywności. Do dezynsekcji zaliczamy również akaryzację czyli zwalczanie roztoczy. Dezynsekcja owadów w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa i reguluje ją rozporządzenie Ministra Zdrowia, ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka. Dezynsekcję wykonujemy różnymi metodami: chemiczna biotechnologiczna fizyczna mechaniczna Dezynsekcja chemiczne przeprowadzana jest przez naszych członków w kilku technologiach, w zależności od sytuacji. Każdej technologii przypisana jest pewna grupa preparatów chemicznych od I klasy toksyczności (np. tlenki metali) po IV klasę toksyczności czyli (...)

GHP i GMP

Zgodnie z definicją w ustawie z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia: Dobra Praktyka Higieniczna GHP – „to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.” Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – „to działania, które muszą być podjęte i warunki które muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w ten sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z przeznaczeniem.” Zgodnie z definicją (...)

HACCP - System zapewnienia bezpieczeństwa żywności

„System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, zwany dalej „Systemem HACCP to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka występowania zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczenia zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych” Zgodnie z definicją w ustawie z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Z definicji tej wynika, że HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, to system (...)

I.F.S. - International Food Standard

I.F.S. – (International Food Standard) – inicjatywa podjęta przez Organizację zajmującą się Globalnym Bezpieczeństwem Żywności oraz przez CIES – Forum Biznesu Żywnościowego. Nowe wersja standardu stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie szeroko pojętej higieny produkcji oraz obrotu żywnością na wszystkich etapach jej wytwarzania „od pola do stołu” zwracając uwagę na aspekty zdrowotne i bezpieczeństwo produktu w bardzo szeroko rozumianym zakresie satysfakcjonującym klienta.

Ozonowanie

Pojawienie się nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach zawsze jest związane z niezauważalnym rozwojem bakterii, grzybów czy wirusów. W wielu przypadkach może się to negatywnie odbić na zdrowiu lub życiu osób przebywających w tak zanieczyszczonym budynku. Aby tego uniknąć, należy skorzystać z profesjonalnej pomocy. Całe województwo łódzkie może zdecydować się na nasze usługi polegające na usuwaniu przykrych zapachów i drobnoustrojów we wszystkich typach budynków.

System kontroli szkodników

Kontrola szkodników jest działaniem pozwalającym na utrzymaniu właściwych standartów higienicznych w zakładach przechowywania i produkowania żywności. System Kontroli Szkodników powinien obejmować: Zapobieganie Zwalczanie Raporty Zapobieganie jest to system działań które pozwolą na możliwie największe ograniczenie dostępności szkodników do obiektu. Zwalczanie powinno być przeprowadzane w momencie w którym pojawi się problem. Pojawiające się szkodniki powinny być natychmiast zwalczone. Raporty właściwa komunikacja pomiędzy serwisem opiekującym się obiektem a jego właścicielem pozwala na sprawne i szybkie podjęcie odpowiednich działań. Szkodnikiem można nazwać wszystkie organizmy które pojawiają się (...)