Dezynfekcja

Dezynfekcja czyli odkażanie jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterii, riketsji i wirusów). Zabiegiem poprzedzającym dezynfekcję jest sanityzacja czyli mycie, czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń, które prowadzą głównie do usunięcia drobnoustrojów z powierzchni poddanych tym zabiegom. Jednocześnie dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających.

Dezynfekcję dzieli się na:

  • zapobiegawczą
  • bieżącą
  • końcową

Dezynfekcję zapobiegawczą (profilaktyczną) przeprowadza się co pewien okres w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w danym zakładzie. Natomiast dezynfekcję bieżącą wykonuje się w ognisku choroby zakaźnej, a końcową po jej wygaśnięciu.

Dezynfekcję przeprowadza się w zależności od warunków panujących w obiekcie oraz typu obiektu metodami fizycznymi np.: promieniowanie UV, wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące i chemicznymi (różnego rodzaju preparaty).