O firmie

Firma MARMAT istnieje na polskim rynku nieprzerwanie od 1989 roku. Nasze przedsiębiorstwo kieruje swoje usługi i wsparcie zarówno do dużych korporacji i organizacji jak i małych przedsiębiorców czy osób prywatnych.

Przez te wszystkie lata firma wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów oraz dostosowując się do wymogów zmieniającego się rynku, rozszerzała stopniowo zakres oraz profil swojej działalności, podnosząc kwalifikacje pracowników.

Wszystko to pozwoliło, by dziś MARMAT był silnym, prężnie działającym przedsiębiorstwem, świadczącym najwyższej jakości usługi w dziedzinie zwalczania szkodników, oraz co ważne, także w przeciwdziałaniu ich występowania.

Dlaczego należy zwalczać szkodniki?

Już samo w sobie słowo „szkodnik” pozwala na stwierdzenie że organizmy należące do tej grupy wpływają negatywnie na działalność gospodarczą człowieka powodując w niej straty. Na świecie istnieje całe spektrum szkodników, wśród którego do najbardziej uciążliwych dla człowieka rodzajów zaliczamy przede wszystkim owady i gryzonie. Ci „nieproszeni goście” towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów a dziś dotykają niemalże każdej dziedziny jego życia, od rolnictwa, uprawy roli i chowu zwierząt poprzez działalność produkcyjną i usługową aż do sfery działalności związanej z prywatnymi domostwami.

Co za tym idzie szkodniki mają destrukcyjny wpływ na rośliny uprawne oraz zbiory tych roślin przechowywane w magazynach, spichrzach, uszkadzają elementy wyposażenia w zakładach produkcyjnych i przetwórczych, niszczą drzewa, krzewy leśne i parkowe, konstrukcje i wyposażenie budynków, materiały drewnopochodne, materiały tekstylne, książki i całe księgozbiory, produkty spożywcze itp., przenoszą chorobotwórcze bakterie wirusy i grzyby, a także mogą bezpośrednio atakować i zagrażać życiu człowieka.