Dezynsekcja

Dezynsekcją nazywamy zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych będących szkodnikami żywności. Do dezynsekcji zaliczamy również akaryzację czyli zwalczanie roztoczy. Dezynsekcja owadów w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa i reguluje ją rozporządzenie Ministra Zdrowia, ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

Dezynsekcję wykonujemy różnymi metodami:

  • chemiczna
  • biotechnologiczna
  • fizyczna
  • mechaniczna

Dezynsekcja chemiczne przeprowadzana jest przez naszych członków w kilku technologiach, w zależności od sytuacji. Każdej technologii przypisana jest pewna grupa preparatów chemicznych od I klasy toksyczności (np. tlenki metali) po IV klasę toksyczności czyli preparaty szkodliwe oznaczone krzyżem św. Andrzeja, które są najbardziej rozpowszechnione. W tej klasie popularność zyskuje technologia żelowania. Wykonywanie usług z użyciem środków I i II klasy toksyczności wiąże się z posiadaniem uprawnień wydawanych przez WIOR. Do grupy zabiegów dezynsekcyjnych zaliczamy wykonywanie usług preparatami biotechnologicznymi przy zwalczaniu i monitoringu szkodników magazynowych.

Dezynsekcją jest również wyłapywanie owadów biegających i latających za pomocą lepów wyposażonych w atraktant pokarmowy lub dyspenser feromonowy wabiący określony gatunek owadów. Zwalczanie owadów latających może się odbywać również za pomocą lamp owadobójczych, w których elementem wabiącym jest światło UV.

Jednak należy pamiętać, że zabieg chemiczny to jest ostateczność, a łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać niż zwalczać.