System kontroli szkodników

Kontrola szkodników jest działaniem pozwalającym na utrzymaniu właściwych standartów higienicznych w zakładach przechowywania i produkowania żywności.

System Kontroli Szkodników powinien obejmować:

 • Zapobieganie
 • Zwalczanie
 • Raporty

Zapobieganie jest to system działań które pozwolą na możliwie największe ograniczenie dostępności szkodników do obiektu.

Zwalczanie powinno być przeprowadzane w momencie w którym pojawi się problem. Pojawiające się szkodniki powinny być natychmiast zwalczone.

Raporty właściwa komunikacja pomiędzy serwisem opiekującym się obiektem a jego właścicielem pozwala na sprawne i szybkie podjęcie odpowiednich działań.

Szkodnikiem można nazwać wszystkie organizmy które pojawiają się w obiekcie i mogą spowodować straty ekonomiczne np:

 • owady (szkodniki higieny sanitarnej i magazynowe)
 • gryzonie (myszy, szczury, norniki, nornice)
 • ptaki
 • inne (psy, koty, łasice itp.)

Najważniejszym elementem w S.K.S. jest kontrola (tzw. monitoring), która obejmuje:

 1. Rozpoznanie i opisanie szkodników
 2. Określenie metody oraz podjęcie działań niezbędnych do eliminacji szkodnika
 3. Sprawdzenie wyłożonych pułapek feromonowych, lepnych, stacji bajtowych
 4. Zalecenia higieniczne umożliwiające poprawienie istniejącej sytuacji mogące zawierać:
  1. doradztwo w zakresie właściwego przygotowania obiektu owado i gryzonioszczelność
  2. doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
  3. zalecenie odpowiednich metod sprzątania obiektu
  4. doradztwo w zakresie zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami nadchodzącymi z sąsiedztwa itp.