I.F.S. - International Food Standard

I.F.S. – (International Food Standard) – inicjatywa podjęta przez Organizację zajmującą się Globalnym Bezpieczeństwem Żywności oraz przez CIES – Forum Biznesu Żywnościowego.

Nowe wersja standardu stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie szeroko pojętej higieny produkcji oraz obrotu żywnością na wszystkich etapach jej wytwarzania „od pola do stołu” zwracając uwagę na aspekty zdrowotne i bezpieczeństwo produktu w bardzo szeroko rozumianym zakresie satysfakcjonującym klienta.